Контактная информация Написать нам
Заказ по телефону
022 027-000
График работы

Пн — Пт: 8:00 — 19:30
Сб: 8:00 — 18: 00, Вс: 9:00 — 17:00

 
Заказ по интернету
Корзина0

Сумма заказа: 000 лей

 
Регламент акции
Вопросы / ответы
Фото
Видео
Партнеры
 
 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЛОТЕРЕИ
„SUPRATEN ИСПОЛНЯЕТ МЕЧТЫ”
(26.11.2017 - 23.12.2018)

Articolul 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE.
Organizatorul campaniei promoționale „SUPRATEN ÎŢI REALIZEAZĂ VISUL” este „SUPRATEN” S.A. cu sediul social în Chișinău, str. Petricani, 84, cod fiscal 1003600005791.

Articolul 2. PERIOADA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE.
Campania promoțională este organizată și se desfășoară în perioada 26 noiembrie a. 2017 - 23 decembrie a. 2018, în complexele comerciale „Orașul Meșterilor” și „SUPRATEN-Ciocana” ale căror adrese se regăsesc pe site-ul www.supraten.md.

2.1. Graficul de organizare, identificarea câștigătorilor:
ETAPA I 26 noiembrie 2017 – 3 martie 2018
Extragerea automobilului – 4 martie 2018
Lansare/identificare câștigători
Premiul mare –
automobil SUZUKI S-CROSS
ETAPA II 4 martie – 21 aprilie 2018
Extragerea automobilului – 22 aprilie 2018
Lansare/identificare câștigători
Premiul mare –
automobil SUZUKI VITARA
ETAPA III 22 aprilie – 2 iunie 2018
Extragerea automobilului – 3 iunie 2018
Lansare/identificare câștigători
Premiul mare –
automobil SUZUKI VITARA
ETAPA IV 3 iunie – 21 iulie 2018
Extragerea automobilului – 22 iulie 2018
Lansare/identificare câștigători
Premiul mare –
automobil SUZUKI VITARA
ETAPA V 22 iulie – 8 septembrie 2018
Extragerea automobilului – 9 septembrie 2018
Lansare/identificare câștigători
Premiul mare –
automobil SUZUKI VITARA
ETAPA VI 9 septembrie – 3 noiembrie 2018
Extragerea automobilului – 4 noiembrie 2018
Lansare/identificare câștigători
Premiul mare –
automobil SUZUKI S-CROSS
ETAPA VII 4 noiembrie – 22 decembrie 2018
Extragerea automobilului – 23 decembrie 2018
Lansare/identificare câștigători
Premiul mare –
automobil SUZUKI S-CROSS
 

Articolul 3. DREPTUL ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE.
3.1 La acestă tombolă poate participa orice persoană fizică care se înscrie prin achiziționarea de produse din portofoliul „SUPRATEN” S.A. în valoare de minim 1000,00 (una mie) lei MDL. Bonurile de casă din zile diferite nu se sumează. Cumpărătorul trebuie să completeze talonul de participare în ziua achiziționării mărfurilor în magazinele SUPRATEN în baza bonului de casă.
3.2 Nu au dreptul să participe la această Campanie membrii juriului și angajații „SUPRATEN” S.A.

Articolul 4. MODUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE.
4.1 Bonurile fiscale în valoare de minim 1000,00 lei MDL vor oferi dreptul de completare a unui bilet format din două părți dintre care una decuplabilă care ar putea câștiga, prin tragerea la sorți, unul din premiile menționate în prezentul Regulament. Colectarea biletelor se va face în boxe sigilate de către Organizator, la sediul indicat. Numărul bonului fiscal va fi trecut ca număr în biletul participant la tombolă.
4.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a alege în mod independent juriul.
4.3 Validarea câștigătorului se va face în momentul în care se consideră de către juriu că acesta corespunde tuturor criteriilor de eligibilitate enumerate în prezentul Regulament.
4.4 Extragerea biletelor câștigătoare se va face în data de:

 • 4 martie a. 2018
 • 22 aprilie a. 2018
 • 3 iunie a. 2018
 • 22 iulie a. 2018
 • 9 septembrie a. 2018
 • 4 noiembrie a. 2018
 • 23 decembrie a. 2018

4.5 Premiile se acordă doar în baza prezentării de către câștigător a biletului decuplabil, buletinului de identitate și a bonului fiscal în original.
4.6 Organizatorul își rezervă dreptul de a apela la o rezervă în ordinea tragerii la sorți, în cazul în care câștigătorul extras a încălcat condițiile prezentului Regulament, sau nu este prezent în momentul extragerii, sau refuză premiul.
4.7 Premiile vor fi predate participanților câștigători în cadrul festivității de premiere, împreună cu documentele aferente fiecărui premiu: certificat de garanție, instrucțiuni de utilizare, documente tehnice, factura fiscală (după caz).
4.8 Dreptul de proprietate și riscurile asociate premiilor vor fi transferate câștigătorilor premiilor respective la momentul predării premiilor.
După semnarea procesului verbal, SUPRATEN S.A. este absolvit de orice obligații privind premiul, respectiv câștigătorul nu va avea dreptul de a emite pretenții față de SUPRATEN S.A. privind acel premiu. Orice reclamație privind funcționarea bunului care face obiectul premiului se va soluționa conform procedurii descrise în certificatul de garanție asociat fiecărui premiu.
4.9 Persoanele participante în cadrul Campaniei, care au întocmit talonul în forma corespunzatoare, și intenționează să restituie marfa procurată fie pierd dreptul de participare, nu dispun de dreptul de restituire a mijloacelor financiare, dar dispun de dreptul de înlocuire a acesteia cu o altă marfă din magazinul „SUPRATEN”, amplasat pe adresa: R.M. mun.Chișinău, str. Meșterul Manole, 14/1 sau str, Petricani, 84, în marimea valorii achitate.
4.10 Clienții care au acumulat 3 taloane de participare necâștigătoare de la 3 tombole diferite începând cu 26.11.2017, au dreptul la un card de reducere de 15% sau majorarea reducerii cardului existent până la 15%. Totodată cu aceste 3 taloane clientul primește gratuit în schimb un talon de participare la următoarea tombolă. Talonul gratuit se eliberează la Biroul de Informații în cadrul complexelor comerciale “Orașul Meșterilor” și “SUPRATEN-Ciocana” la prezentarea a 3 taloane necâștigătoare de la 3 tombole diferite începând cu 26.11.2017 cu bonurile de casă anexate și buletinul de identitate.

ACȚIUNILE PERSOANELOR PARTICIPANTE
1. Din momentul recepționării talonului, persoana participantă, este în drept să se adreseze la orice lucrător împuternicit, din incinta magazinului „SUPRATEN” amplasat pe adresa: R.M. mun.Chișinău, str. Meșterul Manole, 14/1 sau Petricani, 84 pentru efectuarea tuturor formalităților necesare.
2. Operatorul completează, verifică, și restituie persoanei talonul pentru a fi depus personal de aceasta, în locul special amenajat (BOX).

Articolul 5. RESPONSABILITATE.
5.1 Toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul document, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală a participanților.
5.2 Organizatorul nu îşi asumă nici o răspundere şi nu va lua parte în litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunurilor câștigătoare. Existenţa vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra bunurilor nu va influenţa acordarea de către Organizator a bunului-premiului participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.
5.3 Prin participarea la Campanie, toţi Participanţii şi eventualii câştigători sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, și oferă Organizatorului dreptul de a folosi numele și imaginea sa pentru promovarea Campaniei. Nerespectarea acestei clauze atrage răspunderea personală şi exclusivă a Participanţilor şi eventualilor câştigători.
5.4 Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
5.5 Prin participarea la Campanie, participantul declară pe propria răspundere că a luat cunoştinţă şi este de acord cu, urmatoarele:
a) participantul declară că nu suferă de afecţiuni fizice sau psihice care ar impiedica utilizarea premiilor;
b) participantul este conştient de condiţiile normale de utilizare a premiilor şi poate face uz de aceastea fară a constitui o ameninţare la adresa sănătăţii şi integrităţii sale corporale, şi/sau a celor din jur.
5.6 Organizatorul:
a) este exonerat de către câştigători, acordul de voinţă al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câştigători, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzând dar fără a se limita la, vătămări corporale şi/sau vătămări ale sănătăţii, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;
b) nu este răspunzător de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către câştigatori sau a unor persoane terţi, indiferent de natura acestor prejudicii;
c) îşi rezervă dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui în cazul în care câştigătorul nu se prezintă în vederea înmânării premiului.

Articolul 6. TAXE ȘI IMPOZITE.
Orice obligație de natură fiscală în legătură cu premiul câștigat este în sarcina exclusivă a câștigătorului conform prevederilor legale în vigoare art. 901 (33) Codul Fiscal nr. 1163 din 24.04.1997, dacă acesta va fi datorat. În cadrul acestei promoții nu este posibilă acordarea contravalorii în bani a premiilor oferite sau a altor beneficii în locul premiilor.

Articolul 7. GARANȚII ȘI SERVICII POST-VÂNZARE.
În privința garanției ori a conformității premiilor cu orice standarte de calitate sau conformitate, organizatorul nu își asumă nici un fel de răspundere ori obligații, orice cerere sau reclamație în legătură cu acestea urmând a fi adresată exclusiv producătorului ori distribuitorului respectivelor produse.

Articolul 8. PREMII.
8.1 Premiile se vor acorda la finalul, prin tragerea la sorți conform mecanismului stipulat (LOTOTRON).

Premiile ce se vor acorda sunt următoarele:
 1. SUZUKI S-CROSS
 2. SUZUKI VITARA
 3. SUZUKI VITARA
 4. SUZUKI VITARA
 5. SUZUKI VITARA
 6. SUZUKI S-CROSS
 7. SUZUKI S-CROSS

În total se vor acorda premii în valoare totală de 50 000 EUR (TVA inclus).

8.2 In cadrul extragerii premiilor mari, sunt invitate toate persoanele participante în cadrul Campaniei. Fiecare persoană trebuie să dispună de talon și bonul de casă, prin care se confirmă procurarea mărfii.
8.3 Extragerea se va efectua manual, prin identificarea voucher-ului câștigator din loto-tron. Dupa identificarea talonului câștigator, se pronunță numele, prenumele. În cazul în care persoana nominalizată nu este prezentă, se parcurge la extragerea urmatorului talon câștigator, și așa în continuare pâna la identificarea câștigătorului final.
8.4 Rezultatele scontate, se inscriu în procesul-verbal, al comisiei de identificare a câștigătorilor.

Articolul 9. LITIGII.
Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la campania promoțională se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

Articolul 10. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE.
Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale. În cazul întreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu îşi asumă nici un fel de răspundere referitor la premiile care ar trebui oferite în urma îndeplinirii condiţiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

Articolul 11. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR.
Organizatorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la prezenta campanie promoțională în conformitate cu legislația în vigoare. Toate datele personale ale participanților furnizate la această campanie vor deveni proprietatea organizatorului, cu dreptul de a fi utilizat corespunzător. Participanții la promoție sunt de acord ca datele personale să fie utilizate pentru acțiuni promoționale viitoare, fără alte obligații sau plăți. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu legislația.

Articolul 12. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE.
Regulamentul Oficial este afișat pentru toţi participanţii în Complexele Comerciale SUPRATEN amplasate pe adresa: R.M. mun.Chișinău, str. Meșterul Manole, 14/1 sau Petricani, 84 sau pentru oricine sunând la Infoline (tarif normal): (022) 268 - 000, între orele 8:00 – 19:30, de luni până vineri, 8:00 – 18:00 sîmbătă și 9:00 – 17:00 duminică, exclusiv sărbătorile legale, pe întreagă durată a Campaniei potrivit celor menţionate, sau pe pagina web www.supraten.md. Prin participarea la această Campanie, participanţii sunt de acord să respecte şi să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor şi condiţiillor prezentului Regulament Oficial.

 
 

Как я могу участвовать в лотерее?
Вам необходимо купить товары на сумму более 1000 леев в К.К. “SUPRATEN-Чокана” расположенном по ул. Мештерул Маноле 14/1 или К.К. “Город Мастеров” расположенном по ул. Петрикань 84. В лотерее участвуют только физические лица оплатившие покупки наличными или банковской картой.

Какие призы разыгрываются?
Главные призы - 7 автомобиля:

 • SUZUKI S-CROSS;
 • SUZUKI VITARA;
 • SUZUKI VITARA;
 • SUZUKI VITARA;
 • SUZUKI VITARA;
 • SUZUKI S-CROSS;
 • SUZUKI S-CROSS;

А также, другие ценные.

Где будут проводится розыгрыши автомобилей?
Розыгрыши автомобилей будут проведены на территории К.К. SUPRATEN-Чокана по ул. Мештерул Маноле 14/1.

 • Первый автомобиль “SUZUKI S-CROSS” будет разыгран 4 марта 2018 г., начало в 12:00.
 • Второй автомобиль “SUZUKI VITARA” будет разыгран 22 апреля 2018 г., начало в 12:00.
 • Третий автомобиль “SUZUKI VITARA” будет разыгран 3 июня 2018 г., начало в 12:00.
 • Четвертый автомобиль “SUZUKI VITARA” будет разыгран 22 июля 2018 г., начало в 12:00.
 • Пятый автомобиль “SUZUKI VITARA” будет разыгран 9 сентября 2018 г., начало в 12:00.
 • Шестой автомобиль “ SUZUKI S-CROSS” будет разыгран 4 ноября 2018 г., начало в 12:00.
 • Седьмой автомобиль “ SUZUKI S-CROSS” будет разыгран 23 декабря 2018 г., начало в 12:00.

Как будет выбран победитель?
Присутствие всех участников лотереи в день розыгрыша ОБЯЗАТЕЛЬНО. При себе, каждый участник должен иметь, кассовый чек (на основе которого были выданы лотерейные билеты), талон участника лотереи и удостоверение личности. Из лототрона выбирается один лотерейный талон. Организаторы оглашают ФИО победителя и номер чека указанный в талоне. Если участника нет на месте, из лототрона выбирается другой талон.

Если у меня есть дополнительные вопросы, кому я могу обратится?
По любым вопросам Вы можете обратится в Кол-Центр компании SUPRATEN по телефону 022 268 000.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I ЭТАП - Розыгрыш первого автомобиля SUZUKI S-CROSS, 4 марта 2018 г.

 
 
 
 
 
 
 

II ЭТАП - Розыгрыш второго автомобиля - SUZUKI VITARA, 22 апреля 2018 г.

 
 
 
 
 
 

III ЭТАП - Розыгрыш третьего автомобиля - SUZUKI S-CROSS, 3 июня 2018 г.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV ЭТАП - Розыгрыш четвертого автомобиля - SUZUKI VITARA, 22 июля 2018 г.

 
 
 
 
 
 
 

V ЭТАП - Розыгрыш пятого автомобиля - SUZUKI VITARA, 9 сентября 2018 г.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI ЭТАП - Розыгрыш шестого автомобиля - SUZUKI S-CROSS, 4 ноября 2018 г.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x